alt

Σημείωμα διευθυντή σύνταξης

Patrick Freer & Αντώνης Βερβέρης: Η μεταφώνηση των αγοριών και η χορωδιακή μουσική εκπαίδευση στις ΗΠΑΠαρά το ενδιαφέρον που ερευνητές έχουν επιδείξει διεθνώς τα τελευταία εβδομήντα χρόνια στη μελέτη της μεταφώνησης των αγοριών, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό το θέμα αυτό. Για τη συγγραφή του άρθρου αυτού συνεργάστηκαν ένας Αμερικανός και ένας Έλληνας ερευνητής, και οι δύο από των χώρο της χορωδιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι έθεσαν τους εξής στόχους: (α) να γίνει μία ανασκόπηση της μέχρι τώρα έρευνας σχετικά με τη μεταφώνηση των αγοριών, (β) να παρουσιασθούν μέθοδοι διδασκαλίας που προτείνουν Αμερικανοί εκπαιδευτικοί και μαθητές, και (γ) να γίνουν προτάσεις σχετικά με τη σχολική πράξη και την εκπαίδευση των μουσικοεκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

Κωνσταντίνος Σ. Τσαχουρίδης: Το τραγούδι των Ελλήνων του Πόντου στη σύγχρονη Ελλάδα: Τεχνικές της φωνής και παιδαγωγικές προσεγγίσεις μιας προφορικής παράδοσηςΤο παρόν άρθρο εξετάζει φωνητικές τεχνικές και συγκεκριμένες παιδαγωγικές θέσεις του ποντιακού φωνητικού ιδιώματος έτσι όπως απορρέουν από την τρέχουσα πρακτική της ποντιακής μουσικής σκηνής στη σύγχρονη Ελλάδα. Συνδυάζοντας την επιτόπια έρευνα με την προσωπική εμπειρία, παρουσιάζεται και επιχειρηματολογείται μία βάση λειτουργικών και γνωσιακών δεδομένων που αφορούν στην εν λόγω προφορική παράδοση. Οι στόχοι του παρόντος κειμένου είναι: α) η αποκρυστάλλωση των φωνητικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο ποντιακό τραγούδι, β) η «γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης που συνήθως επικρατεί στην ελληνική φωνητική παιδεία αλλά και γενικότερα στις φωνητικές σπουδές, γ) η παρουσίαση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προτάσεων, και δ) η ανάδειξη της αυτό-εθνογραφίας ως ερευνητικής μεθόδου.

Δήμητρα Κόνιαρη: Κρίσιμες και ευαίσθητες περίοδοι στην ανάπτυξη του εγκεφάλου ως προς την εκμάθηση της μουσικήςΌλες οι μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής τονίζουν τη σημασία που έχει η από μικρή ηλικία μύηση του ανθρώπου στο χώρο της μουσικής για τη μέγιστη ανάπτυξη των μουσικών του ικανοτήτων και την πληρέστερη κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική του ανάπτυξη. Όμως, δεν είναι, ακόμη, ξεκάθαρες ποιες είναι οι νευρωνικές βάσεις για την στήριξη μιας τέτοιας αποκλειστικότητας στα πρώτα χρόνια του ανθρώπου. Στο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση του πώς γίνεται η δομική και λειτουργική οργάνωση του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξή του και ποια είναι η σημασία των κρίσιμων και ευαίσθητων περιόδων για την απόκτηση μιας συμπεριφοράς, όπως είναι η μουσική συμπεριφορά.

Νίκος Θεοδωρίδης: Οι απόψεις και οι προτιμήσεις των νηπιαγωγών για τη διδασκαλία της μουσικής και τη μουσικοπαιδαγωγική τους επιμόρφωσηΣτόχος του άρθρου είναι αρχικά να παρουσιασθούν, μέσω ερευνητικών δεδομένων, οι προτιμήσεις των νηπιαγωγών για το αντικείμενο της μουσικής, ιεραρχημένες σε σχέση με τα άλλα αντικείμενα αισθητικής αγωγής. Παρατίθενται πληροφορίες για την προτίμηση και τις πρακτικές των νηπιαγωγών σχετικά με το αντικείμενο της μουσικής, οι οποίες φανερώνουν κατά πόσο η προτίμησή τους συνδέεται με την αναγνώριση της αξίας του αντικειμένου ή κατά πόσο επηρεάζεται από την έλλειψη σχετικών σπουδών και επιμόρφωσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται απόψεις και πρακτικές των νηπιαγωγών από τις οποίες προκύπτει η ιδιαίτερη σημασία της συστηματικής διδασκαλίας και του ετήσιου προγράμματος μουσικής αγωγής. Οι νηπιαγωγοί φαίνεται ότι αναγνωρίζουν τη σημασία της μουσικής με τη μορφή οργανωμένου ετήσιου προγράμματος, χωρίς να αποκλείουν την παράλληλη χρήση άλλων μορφών διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν κυρίαρχες απόψεις ή προβληματισμούς στο χώρο της επιστήμης της μουσικής παιδαγωγικής (Best, 1984: 164· Plummeridge, 1995: 59· Elliott, 1995: 246· Phuthego, 2006: 639). Επισημαίνεται η σύνδεση που κάνουν οι νηπιαγωγοί, αιτιολογώντας τη διάσταση των απόψεών τους σε σχέση με την καθημερινή πρακτική τους, αναφερόμενες/νοι στις ελλείψεις τους από την αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Τέλος, σε σύνδεση με τα προηγούμενα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της μουσικής επιμόρφωσης με έμφαση στους τύπους της μουσικοπαιδαγωγικής επιμόρφωσης από άποψη περιεχομένου και κατεύθυνσης/δομής της επιμόρφωσης και της υποστήριξης που επιζητούν.

Μαριάννα Ροντογιάννη:  Μουσική Τεχνολογία και Μουσική Εκπαίδευση: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονοι ΠροβληματισμοίΖούμε σε μια εποχή έντονης τεχνολογικής ανάπτυξης, που επηρεάζει όλες της πλευρές της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιδράσει καταλυτικά στη δημιουργία, καταγραφή και αναπαραγωγή της μουσικής με άμεσες συνέπειες στη μουσική εκπαίδευση. Πάντα ο άνθρωπος προσπαθούσε να ανακαλύψει καινούριους τρόπους μουσικής έκφρασης και το αποτέλεσμα των προσπαθειών διάφορων επιστημόνων είναι τα ποικίλα μουσικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του σήμερα ο επαγγελματίας μουσικός, αλλά και ο εκπαιδευτικός μουσικής και ο μαθητής. Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των αναπτυγμένων χωρών και βασίζεται σε συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο. Παρουσιάζονται ερευνητικά αποτελέσματα για τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση γενικά και στο μάθημα της μουσικής ειδικότερα, γίνεται αναφορά στη χρήση της μουσικής τεχνολογίας στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και τονίζεται ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού μουσικής στην αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την επίτευξη μουσικών στόχων.

Όλα τα παλαιότερα τεύχη διατίθενται και σε έντυπη μορφή από την Ε.Ε.Μ.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..