Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση  (Ε.Ε.Μ.Ε.) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997 και έχει ως κύριο σκοπό την καλλιέργεια της μουσικής παιδείας των ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, την αναβάθμιση του ρόλου της μουσικής στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής. Αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς μουσικής και υπάρχει για να στηρίζει την εξέλιξη του καθενός (τόσο επιστημονικά, όσο και καλλιτεχνικά) αλλά και το καλό δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες της Μουσικής Εκπαίδευσης (βλ. Καταστατικό της Ένωσης). Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (International Society for Music Education, ISME). Για 20 χρόνια (1998-2018) διετέλεσε συνδεδεμένο μέλος και εκπρόσωπος της ISME στην Ελλάδα. Από το 2018 ανήκει στα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Επαγγελματικών Ενώσεων της ISME (Council of Professional Associations).