Συνθέτοντας με ήχους. Η σχολική προσέγγιση.

Εισηγητής: Θεόδωρος Λώτης (Συνθέτης, Επίκουρος Kαθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου)

Ημερομηνία: 18-19 Νοεμβρίου 2017

Ώρες: 11:00-16:00 (10 ώρες)

Χώρος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή: Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 45 ευρώ, Μη μέλη: 70 ευρώ

(Δήλωση και έγκαιρη πληρωμή συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου: Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 20 €, μη-μέλη: 40 €)

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

(α) Στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε., Ερμού 7, κάθε Παρασκευή 18:30 - 20:00.

(β) με κατάθεση στο λογαριασμό: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση *

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

BIC: ETHGRAA

IBAN: GR06 0110 2230 0000 2234 8020 557

με αναγραφή του ονοματεπώνυμου του αποστολέα και την ένδειξη: Σεμινάριο Λώτη

 

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (μέχρι 25 άτομα).

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/hLI90Vq9ALPXIovv2

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τον προσωπικό τους υπολογιστή και ακουστικά.

 

Περιγραφή σεμιναρίου

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει, με τη συνεργασία σχολείων και πανεπιστημίων, η διαμόρφωση μεθοδολογιών που θα επιτρέπουν σε μαθητές την κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και τη σύνθεση μικρών έργων/ηχοτοπίων με τη χρήση σχετικής τεχνολογίας και ήχων του περιβάλλοντος. Αυτές οι μεθοδολογίες βασίζονται κυρίως σε δύο πυλώνες: στο σολφέζ των ηχητικών αντικειμένων του Pierre Schaeffer και στην πρακτική προσέγγιση της ακουστικής οικολογίας και των ηχοτοπίων του Murray Schafer. Οι δύο αυτοί πυλώνες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση κριτηρίων με τα οποία οι μαθητές κατανοούν και περιγράφουν τα ηχητικά φαινόμενα και τις μουσικές τους εφαρμογές, σχεδιάζοντας παράλληλα ομαδικά παιγχνίδια με τους δασκάλους τους με σκοπό το μουσικό αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση μουσικής.

Μια ομάδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, σε συνεργασία με καθηγητές και μαθητές ενός σχολείου στην Κέρκυρα, εφάρμοσε παρόμοιες μεθοδολογίες στη διάρκεια του σχολικού έτους και στα πλαίσια των μαθημάτων/projects. Οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους βγήκαν από τις τάξεις, αφουγκράστηκαν το ηχητικό τους περιβάλλον, συζήτησαν για αυτό, αναγνώρισαν κυριολεκτικές και μεταφορικές σημασίες, ηχογράφησαν τους ήχους του, το επεξεργάστηκαν και το μορφοποίησαν παραλλάσοντας τις σημασίες του. Το αποτύπωσαν στον μαυροπίνακα και το ανάλυσαν στον υπολογιστή τους. Τέλος, συνέθεσαν μικρά μουσικά έργα ηχοτοπίων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι ήχοι επιλέχθηκαν, ηχογραφήθηκαν, αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι παραπάνω μεθοδολογίες και θα συζητηθούν οι έννοιες της τέχνης των ήχων και του ηχοτοπίου, της ηχητικής αντίληψης και της ηχητικής επεξεργασίας και διάδρασης.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο μουσικό.

 

2670

Διάλεξη: Ανάπτυξη και κινητικότητα καλλιτεχνώνKolokitha 11-11 Fb2

Εισηγήτρια: Όλγα Κολοκυθά (PhD, Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Βιέννης)

Ημέρα: Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Ώρα: 12:00

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων της Ε.Ε.Μ.Ε., Θεσσαλονίκη (Ερμού 7, 3ος όροφος)

Είσοδος ελεύθερη.

 

Περιγραφή της διάλεξης:

Η διάλεξη έχει δύο μέρη και πραγματεύεται δύο ξεχωριστές μεν, αλλά σχετικές μεταξύ τους έρευνες.

Το πρώτο, με θέμα την ανάπτυξη νέων καλλιτεχνών, αφορά την πρώτη έρευνα και ανάλυση του όρου ανάπτυξη καλλιτεχνών (artistic development), ο οποίος συναντάται για πρώτη φορά στη μουσική το 1788. Η έρευνα εξετάζει τον όρο από την οπτική του Cultural Institutions Studies (Kulturbetriebslehre) με σκοπό να καλύψει τα κενά στη θεωρία αλλά και στη πρακτική εφαρμογή του, ειδικότερα αναφορικά με τη χρήση του στο πλαίσιο των παραστατικών τεχνών και ειδικά της όπερας. Στα ευρήματα γίνεται αναφορά στη θεσμοθετημένη και μη εκπαίδευση, στην εκπαίδευση και την πρακτική, καθώς και στις διαφορές μεταξύ της επαγγελματικής ανάπτυξης, της καλλιτεχνικής ανάπτυξης και της καριέρας.

Το δεύτερο μέρος σχετίζεται με την κινητικότητα καλλιτεχνών και αναφέρεται στην έννοια του creative migration. Αφορά έρευνα που εκπονήθηκε τελευταία με έμφαση στους μουσικούς και τη μετανάστευσή τους στο εξωτερικό. Η έρευνα έγινε πιλοτικά με σκοπό να ερευνήσει την έννοια του creative migration στο ελληνικό χώρο και τη σχέση (ή όχι) της κρίσης με τη φυγή καλλιτεχνικού προσωπικού στο εξωτερικό. Στόχος είναι η διεύρυνσή της και σε άλλες κατηγορίες καλλιτεχνικού και δημιουργικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες καλλιτεχνών & ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτισμό.

 

Η Όλγα Κολοκυθά είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, με ερευνητικά πεδία την πολιτιστική πολιτική, πολιτιστική διπλωματία, μετανάστευση πολιτιστικού δυναμικού και πολιτισμό και Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των πολιτιστικών θεσμών (Βιέννη), MA in Arts Management (Λονδίνο), και πτυχίο μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη). Είναι επίσης πτυχιούχος αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας. Έχει εργαστεί ως projects manager και consultant στην Ευρώπη,  είναι συχνά καλεσμένη ομιλήτρια από πολιτιστικούς οργανισμούς και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ερευνητών του Πολιτισμού (ECURES). Η επιστημονική της μονογραφία (2013) για την ανάπτυξη καλλιτεχνών είναι η πρώτη διεπιστημονική προσέγγιση του όρου, εστιάζει σε θέματα καλλιτεχνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και καριέρας νέων καλλιτεχνών και έχει αγοραστεί από τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων Harvard, Yale, Columbia, McGill, τη δημοτική βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, την Εθνική βιβλιοθήκη της Βαυαρίας και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, μεταξύ άλλων. Το 2015 ήταν μια από τους 35 εκπροσώπους του ευρωπαϊκού πολιτισμού που προσκλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχουν στην κατάρτιση πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης κοινού με ψηφιακά μέσα. Τον Δεκέμβριο του 2016 τιμήθηκε με το Best Publication Award του Πανεπιστημίου Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης για την καλύτερη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή για τα έτη 2013- 2015. 

 

2669

Directory of Music Libraries and Collections in GreeceMpazmadelis

Neil Mixon Ratliff†  και  Άρη Μπαζμαδέλη

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, και ώρα 19:30 θα έχουμε τη χαρά να παρουσιασουμε το καινούριο βιβλίο των εκδόσεων της Ε.Ε.Μ.Ε., με τίτλο, Directory of Music Libraries and Collections in Greeceτων Neil Mixon Ratliff  και Άρη Μπαζμαδέλη.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν ο συγγραφέας, Άρης Μπαζμαδέλης, και η Όλγα Κολοκυθά (Assistant Professor και Postdoctoral RA του Media Governance and Media Industries Research Lab, στο Department of Communication του Πανεπιστημίου της Βιεννης). 

Η παρουσία σας θα τιμήσει την εκδήλωσή μας.

Εϊσοδος ελεύθερη.

2668

Με ρυθμό από το σώμα στα κρουστάkrousta Viki

Εισηγήτρια: Βίκυ Χουζούρη. Κλασική κρουστός και Μουσικοπαιδαγωγός

Ημερομηνία: 4-5 Νοεμβρίου 2017

Ώρες: 10:00-14:00

Χώρος: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή: Μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε.: 40 ευρώ, Μη μέλη: 60 ευρώ

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (μέχρι 25 άτομα). Δηλώσεις συμμετοχής: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUb8mNRiwJ_eQRQ3Ebs9r1CTYMLihFfZC6nR0XbSsQnAWhA/viewform

Περιγραφή του σεμιναρίου

Τα κρουστά αποτελούν βάση ή άλλες φορές και μοναδική συνοδεία για πολλά τραγούδια. Και σίγουρα δε χρειάζεται να είναι κανείς κρουστός για να χτυπήσει ένα ντέφι ή μια μαράκα. Θα θέλατε όμως να μπορείτε να τα παίξετε και να τα δείξετε στην τάξη με μια σωστή τεχνική και άρα με έναν καλύτερο ήχο; Μήπως υπάρχουν και πολλά ακόμα κρουστά που δεν έχετε γνωρίσει; Και τι θα κάνετε αν δεν έχετε καθόλου όργανα μαζί σας?

Στο σεμινάριο αυτό θα γνωρίσουμε πώς να δημιουργήσουμε όμορφα ηχητικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τους ήχους του σώματός μας ή μικρά κρουστά όργανα της τάξης. Θα νιώσουμε τον ρυθμό μέσα από την κίνηση και το παιχνίδι. Θα μάθουμε τον σωστό τρόπο παιξίματος των κρουστών οργάνων και θα δοκιμάσουμε τρόπους ενορχήστρωσης. Θα δουλέψουμε συνοδείες για γνωστά τραγούδια αλλά και συνθέσεις για body percussion.

Γιατί κίνηση και ρυθμός και ήχος ίσον μουσική. Ίσον τέχνη και έκφραση για μικρούς και μεγάλους!!!

 

Η Βίκυ Χουζούρη είναι κλασική κρουστός και μουσικοπαιδαγωγός. Μέλος του Κρουστόφωνου και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

2667

Μουσικοπαιδαγωγικό Βιωματικό Σεμινάριο: "Ακούω, Παίζω, Αισθάνομαι"30 1Oktwvr

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΕΛΙΞΗ" διοργανώνουν σεμινάριο με στόχους: (α) την εξοικείωση των συμμετέχόντων με τρόπους που μπορούν να αξιοποιήσουν τη μουσική σε προγράμματα ανάπτυξης προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και (β) την κατανόηση των πλεονεκτημάτων εφαρμογής ολοκληρωμένων βιωματικών προγραμμάτων σε σχέση με την ευκαιριακή εφαρμογή μεμονωμένων ασκήσεων. 

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 

1η ομάδα: ΣΚ 30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου. Ώρα: 9 π.μ. - 3 μ.μ. (οι θέσεις συμπληρώθηκαν)

2η ομάδα: ΣΚ 7 Οκτωβρίου - 8 Οκτωβρίου. Ώρα: 9 π.μ. - 3 π.μ.

3η ομάδα: ΣΚ 14 Οκτωβρίου - 15 Οκτωβρίου. Ώρα: 9 π.μ. - 3 π.μ.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Για το Προγραμμα πατήστε εδώ

Χώρος:  

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)

Κόστος: 30 ευρώ (25 ευρώ για τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε., φοιτητές και ανέργους)

Δηλώσεις συμμετοχής στο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6bGU_tXPCWRWlKQcoXAM2sITexN9OyjY9t-GmFt27Kmq0Jg/viewform?usp=sf_link

2659

Ratliff, Ν. Μ., & Bazmadelis, Α. (2017). Directory of Music Libraries and Collections in Greece. Thessaloniki: Greek Society for Music Education.

ISBN: 978-960-89847-7-6

Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στις εκδόσεις της Ε.Ε.Μ.Ε. μία ιδιαίτερα σημαντική μελέτη με θέμα τις Μουσικές Βιβλιοθήκες και Συλλογές της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα Ευρετήριο Μουσικών Βιβλιοθηκών και Συλλογών που αποτελεί μία δουλειά που ξεκίνησε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 από το φιλέλληνα Μουσικό Βιβλιοθηκονόμο και Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Maryland, Neil Ratliff. Το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε με την συνδρομή και υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Iowa, του National Endowment for the Arts και της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Το Ευρετήριο συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε, μετά το θάνατο του το 1994, από τον Άρη Μπαζμαδέλη, Μουσικό Βιβλιοθηκονόμο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Ευρετήριο περιλαμβάνονται 244 Βιβλιοθήκες και Συλλογές στην Ελλάδα, που κατέχουν μουσικό υλικό αξιόλογο για μουσική έρευνα. Επίσης περιλαμβάνεται βιβλιογραφία σχετική με τις Βιβλιοθήκες και το υλικό τους από τον 19ο και τον 20ό αιώνα, όπως και μία εισαγωγική καταγραφή της ιστορικής πορείας και των ειδών των Μουσικών Βιβλιοθηκών και Συλλογών στην Ελλάδα.

 

Ευχαριστούμε θερμά τον συνεπιμελητή της έκδοσης, Άρη Μπαζμαδέλη, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και ευχόμαστε στο βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο!

 

Σας παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλίου.

Για παραγγελίες της έντυπης μορφής της μελέτης επικοινωνήστε με την Ε.Ε.Μ.Ε. στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2652

Εκδήλωση ενημέρωσης-συζήτησης

για τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Μουσικά Σχολεία και την προετοιμασία των υποψηφίων

 

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου, και ώρα 19:00-21:00 σας καλούμε στην εκδήλωση ενημέρωσης-συζήτησης σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Μουσικά Σχολεία και την προετοιμασία των υποψηφίων. Φιλοξενούμενες ομιλήτριες είναι η Δρ. Γεωργία Μαρία Τσερπέ, Σχολική Σύμβουλος Μουσικών Κ. Μακεδονίας, και η Δρ. Χαρά Κατσώχη, Εκπαιδευτικός ΠΕ. 16. 

Η συνάντηση απευθυνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής και σε γονείς υποψηφίων μαθητών μουσικών σχολείων.

Θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

 

Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων Ε.Ε.Μ.Ε. (Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

2651

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευσηaugo

εύχεται το μήνυμα της Ανάστασης να γεμίσει τις καρδιές μας

με αγάπη, πίστη, ειρήνη και αισιοδοξία.

Καλό Πάσχα και καλές γιορτές!

2642

Εργαστήρι 10 ωρών:

Συνθέτοντας με ήχους - Η σχολική προσέγγιση

Εισηγητής: Θεόδωρος Λώτης

Ημερομηνία: Σάββατο 22 Απριλίου: 10:00-15:00 & Κυριακή 23 Απριλίου 10:00-15:00 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Θα ανακοινωθεί σύντομα η νέα ημερομηνία

Χώρος: Αίθουσα της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ερμού 7, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη)

Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο μουσικό.

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει, με τη συνεργασία σχολείων και πανεπιστημίων, η διαμόρφωση μεθοδολογιών που θα επιτρέπουν σε μαθητές την κατανόηση του ηχητικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και τη σύνθεση μικρών έργων/ηχοτοπίων με τη χρήση σχετικής τεχνολογίας και ήχων του περιβάλλοντος. Αυτές οι μεθοδολογίες βασίζονται κυρίως σε δύο πυλώνες: στο σολφέζ των ηχητικών αντικειμένων του Pierre Schaeffer και στην πρακτική προσέγγιση της ακουστικής οικολογίας και των ηχοτοπίων του Murray Schafer. Οι δύο αυτοί πυλώνες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση κριτηρίων με τα οποία οι μαθητές κατανοούν και περιγράφουν τα ηχητικά φαινόμενα και τις μουσικές τους εφαρμογές, σχεδιάζοντας παράλληλα ομαδικά παιγχνίδια με τους δασκάλους τους με σκοπό το μουσικό αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση μουσικής.

Μια ομάδα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, σε συνεργασία με καθηγητές και μαθητές ενός σχολείου στην Κέρκυρα, εφάρμοσε παρόμοιες μεθοδολογίες στη διάρκεια του σχολικού έτους και στα πλαίσια των μαθημάτων/projects. Οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους βγήκαν από τις τάξεις, αφουγκράστηκαν το ηχητικό τους περιβάλλον, συζήτησαν για αυτό, αναγνώρισαν κυριολεκτικές και μεταφορικές σημασίες, ηχογράφησαν τους ήχους του, το επεξεργάστηκαν και το μορφοποίησαν παραλλάσοντας τις σημασίες του. Το αποτύπωσαν στον μαυροπίνακα και το ανάλυσαν στον υπολογιστή τους. Τέλος, συνέθεσαν μικρά μουσικά έργα ηχοτοπίων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι ήχοι επιλέχθηκαν, ηχογραφήθηκαν, αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι παραπάνω μεθοδολογίες και θα συζητηθούν οι έννοιες της τέχνης των ήχων και του ηχοτοπίου, της ηχητικής αντίληψης και της ηχητικής επεξεργασίας και διάδρασης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν μαζί τους τον υπολογιστή τους και ακουστικά.

 

Θέσεις περιορισμένες.

Εγγραφή με πληρωμή μέχρι τις 11 Απριλίου 19 Απριλίου: 40€ για τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. και 60€ για τα μη-μέλη.

Πληρωμή από τις 12 Απριλίου 20 Απριλίου: 50€ για τα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. και 70€ για τα μη-μέλη.

Για την εγγραφή σας στο εργαστήρι συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: 

https://goo.gl/forms/FId8hKe7rjpP6TIC3

Τρόποι πληρωμής: 

(α) Στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε., Ερμού 7, κάθε Σάββατο 4 μ.μ. - 6 μ.μ.

(β) με κατάθεση στο λογαριασμό:Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,

IBAN: GR06 0110 2230 0000 2234 8020 557

με αναγραφή του ονοματεπώνυμου του αποστολέα και τη σημείωση: Συμμετοχή στο εργαστήρι του Θ. Λώτη

 

 

2634